Steriotypering autisme

Iedereen heeft een beeld over autisme, maar vaak is dit enkel gebaseerd op vooroordelen. In dit artikel worden er  een aantal uit de weg geruimd.

Autipas: met korting voor NVA leden!

Met de Autipas maak je heel snel aan anderen duidelijk dat je autisme hebt – indien nodig zelfs zonder woorden. Vooral tijdens crisissituaties kan dit belangrijk zijn. De Autipas kan dan zorgen voor meer begrip bij de omgeving en voor houvast bij de persoon met autisme.

Communicatiegroep ASSociatief

Nva Regio Friesland start met een nieuwe communicatiegroep ASSociatief in Sneek!

Nieuw: vragenlijst over ADHD

De Conners-3 is een nieuw instrument waarmee de symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart worden gebracht bij kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar. Bij screening en diagnostisch onderzoek kan de Conners-3 worden ingezet als hulpmiddel om te bepalen in hoeverre ADHD en comorbide diagnoses (zoals ODD en CD) overwogen dienen te worden.

Autisme Ambassade

Vanuit autisme bekeken(VAB) heeft de autisme ambassade opgestart. Een autisme ambassadeur is een medewerker met autisme in een organisatie die naast zijn functie een extra rol heeft.