papageno variaties zomer2023Het is volop zomer in Nederland! Daarom treft u hierbij de zomereditie aan van de Papageno Variaties.

Hierin kunt u lezen...

  • Wat de eerste ervaringen zijn van Juul, de allereerste bewoner van Papageno Huis Fryslân
  • Hoe belangrijk fondsenwerving is voor de afzonderlijke Papageno stichtingen
  • Dat onze vrijwilligers van onschatbare waarde zijn
  • Hoe muziektherapie kinderen en jongeren helpt bij het communiceren met anderen.

En we bedanken Rutger Jan van der Gaag, die per 1 juli is teruggetreden als voorzitter van Papageno Fonds. Hij heeft 8 jaar lang een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Papageno. Uiteraard gaan we nog op gepaste wijze stilstaan bij zijn afscheid.