De heer Rottinghuis, actief betrokken bij het Papageno Huis heeft namens zijne Majesteit de Koning de versierselen gekregen die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

de heer Rottinghuis

De heer Rottinghuis heeft een grote bijdrage geleverd aan het Stichting Papageno. Dankzij hem is er een netwerk van vijfendertig Papageno-muziektherapeuten opgezet die therapie aan kinderen geven, heeft hij zich ingezet voor onderzoek naar het effect van muziektherapie en heeft hij een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van het Papageno Huis in Laren waar opvang en ondersteuning wordt geboden aan jongeren met autisme.

Gezien zijn uitzonderlijke inspanning voor kinderen met autisme is zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer verdiend.