De muziektherapeut maakt gebruik van instrumenten (djembé, keyboard, gitaar), de stem, improvisatie, muzikale spelvormen en bestaande muziek. Maar hoe vreemd het misschien ook klinkt, het gaat niet om de muziek bij muziektherapie. Muziek is slechts het middel om iets belangrijkers te bereiken: samen plezier ervaren en contact met elkaar maken in een veilige sfeer.

Muziek is daar zo geschikt voor omdat het een taal is die iedereen begrijpt en die niemand veroordeelt. Dat maakt het contact minder beladen én minder ingewikkeld. Bovendien is muziek maken gewoon leuk en ontspannend.

De therapie

  • De therapeut komt wekelijks - op een vaste tijd - 45 minuten bij het kind thuis.
  • Tijdens een intakegesprek maken de ouders/verzorgers kennis met de muziektherapeut en wordt in overleg bepaald wat de belangrijkste doelen van de behandeling zijn.
  • De eerste therapiesessies staan in het teken van kennismaken: de therapeut observeert het kind en stemt daar de verdere therapie op af.
  • Als ouder/verzorger stem je met de therapeut af of je de therapie wel of niet wilt bijwonen.