Papageno opnemen in uw testament: het spreekt voor zich dat we ons enorm vereerd voelen als u besluit geld na te laten aan Stichting Papageno.

U laat ermee zien dat u zich sterk betrokken voelt bij ons werk.

  • U kunt Stichting Papageno op twee manieren opnemen in uw testament:
    • met een legaat: een vooraf afgesproken geldbedrag, een kunstwerk of onroerend goed
    • of door ons te benoemen tot erfgenaam: het erfdeel is dan afhankelijk van uw totale nalatenschap en van eventuele andere erfgenamen
  • Om uw wensen rechtsgeldig te maken, is het nodig dat u ze officieel vastlegt in een testament. Dat kan alleen bij de notaris.
  • Stichting Papageno helpt u graag met advies én met het vinden van een notaris.