Donateur worden: bijvoorbeeld met een vast bedrag per maand of met een eenmalige gift.

  • Eenmalig via het formulier op onze website.
  • Een periodieke donatie van b.v. € 5,--, € 10,-- of € 25,-- per maand/kwartaal/jaar waarvoor u d.m.v. dit formulier tot wederopzegging aan de Stichting Papageno een machtiging afgeeft.
    U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar ons retourneren via de mail of per post.
  • Of u kunt zelf een (vast) bedrag overmaken op bankrekening
    NL17 RABO 0326 3117 26 t.n.v. Stichting Papageno te Laren.