De activiteiten in Lemmer worden gecoördineerd door het bestuur van Papageno Huis Fryslân:

Hans Loor, voorzitter
Daniëlle Raab, secretaris
Sieta Epema, penningmeester
Germain Sandberg van Oudshoorn, bestuurslid
Hilda Boesjes-Beljon, bestuurslid

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in Papageno Huis Fryslân? Laat ons dat dan weten via een email aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Comité van Aanbeveling Papageno Huis Fryslân

Drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân
F. Veenstra, burgemeester van de gemeente De Fryske Marren
Ir. E. Schaper MBA, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool
G. Reijneker, directeur Steinfort Glas

 

Papageno Huis Fryslân is rechtstreeks bereikbaar via onderstaande gegevens.

Papageno Huis Fryslân
Wiepke Hofstraat 2, 8531 GM Lemmer
0514-594255
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.