‘Sensonate en Werkwebautisme biedt hulp aan mensen met autisme’
door Jeanet Landsman, Senior onderzoeker bij Toegepast GezondheidsOnderzoek bij UMC Groningen en lid Wetenschappelijke Raad stichting Papageno

Stichting Papageno werkt al jaren nauw samen met wetenschappers op het gebied van ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Als lid van onze Wetenschappelijke Raad draagt Jeanet Landsman van het UMC Groningen bij aan de expertise die Papageno inzet voor kinderen en jongeren met autisme en hun omgeving. Wij vroegen Jeanet om een blog te schrijven over haar werk.

2020 10 02 Jeanet Landsman‘Ik deel mijn passie om iets te betekenen voor mensen met autisme (met of zonder een verstandelijke beperking) met Stichting Papageno en ben dan ook heel blij dat ik uitgenodigd ben voor een Papageno blog. Ik breng mijn passie tot uitdrukking door met mijn collega’s onderzoek te doen, samen met mensen met autisme, hun verwanten en vrienden, begeleiders/coaches, leerkrachten, behandelaren, wetenschappers, opleiders en andere experts. We doen onderzoek dat leidt tot concrete ‘producten’ die mensen met autisme en/of betrokken mensen om hen heen ondersteuning geven voor een goed leven. Dat doe ik als hoofd van en senior onderzoeker bij Toegepast GezondheidsOnderzoek. Een team onderzoekers bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen die alleen onderzoek doen dat toepasbare resultaten heeft voor de praktijk. Door samen te werken met mensen met ervaringskennis, mensen die professionele kennis en ervaring meebrengen en met wetenschappers, verbinden we die drie soorten kennis en ontwikkelen we van daaruit deze ‘producten’. Afgelopen jaren deden we dit voor wat betreft autisme op twee onderwerpen: werk en prikkelverwerking.'

Werkwebautisme

'In april 2019 lanceerden we een website over autisme en het vinden en behouden van werk en studie: www.werkwebautisme.nl. Over werken met autisme is veel te vinden op internet, toch was er behoefte aan deze website. Wat werkwebautisme uniek maakt, is dat we wetenschappelijk solide onderbouwde vragenlijsten hebben ontwikkeld en daarnaast ook de relevante informatie rondom het thema werken en autisme bij elkaar gebracht hebben. Dit doen we voor mensen met autisme die leren, werk zoeken, werken of uitgevallen zijn, voor de werkgevers én voor begeleiders en ouders. Het door mensen met autisme gebouwde platform beantwoordt vragen als: Welk werk past bij mijn kwaliteiten? Welke hulp heb je nodig bij stress op de werkvloer? Wat zijn tips om met sociale situaties op je werk om te gaan? Of hoe begeleid je iemand met autisme bij het vinden (of behouden) van een passende baan?'

Sensonate

'In april 2020 werd de website gelanceerd over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking: www.sensonate.nl. Net als over werk, bleek ook hier bij betrokkenen veel behoefte aan wetenschappelijk solide gebundelde en toegankelijke informatie en tools over prikkelverwerking. Met een groot netwerk werkten we de afgelopen vier jaar in het project ‘de Sensatie van een Goed Leven’ aan het vertalen van ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis naar het product Sensonate. Sensonate biedt informatie en inspiratie voor een beter leven via een optimale prikkelbalans, voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten. De site leest als een magazine met veel heldere artikelen en handvatten. Het gaat over prikkels in het algemeen, hoe je dit kunt toepassen in het individuele leven van iemand met autisme (jouw leven en jouw aanpak), en ervaringsverhalen van verschillende mensen (inspiratie).'

Beide websites worden volop gebruikt en de gebruikers zijn heel enthousiast over de inhoud. Ik roep dan ook iedereen die dit leest op: maak gebruik van deze kennis en zegt het voort!’