Papageno muziektherapie, (hoe) het werkt!
door Mathieu Pater, coördinator muziektherapie stichting Papageno

Papageno biedt al 25 jaar muziektherapie aan huis bij kinderen en jongeren met autisme. We komen niet alleen aan huis want soms is het juist fijn om de therapie op school of dagbesteding te krijgen.

Na een aanmelding nemen we contact op met de muziektherapeut die werkzaam is in de betreffende regio. We bekijken of er plek is en op welke termijn. En als er dan gestart kan worden vindt eerst een intakegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is tweeledig; enerzijds biedt het de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en anderzijds om een duidelijk beeld te krijgen van specifieke vragen en hoe de therapeut daar mogelijk mee aan de slag kan.

MuziektherapieObservatieperiode
De muziektherapie begint vervolgens met een observatieperiode. Deze fase is bedoeld om het gedrag te observeren en te kijken of er een klik is tussen kind en therapeut. De therapeut bekijkt of muziektherapie inderdaad een passende behandeling blijkt om aan de gestelde doelen te gaan werken en brengt de muzikale voorkeuren van het kind in kaart. Deze fase wordt ook gebruikt om een relatie op te bouwen tussen kind en therapeut. Aan het eind van de observatieperiode bespreekt de therapeut zijn of haar bevindingen met de betrokkenen en wordt het definitieve doel van de therapie besproken.

Behandelfase
Dan begint de behandelfase waarin actief aan de doelstellingen wordt gewerkt. De therapeut en het kind maken samen muziek met als doel de ontwikkeling te stimuleren. Dit kan door verschillende werkvormen toe te passen. Het gebruik van percussie-instrumenten om ritmes te produceren is een laagdrempelige werkvorm die vaak wordt gebruikt. Andere werkvormen zijn bijvoorbeeld om de beurt zingen of een dirigeerspel met verschillende instrumenten. In de therapie wordt vaak gebruik gemaakt van improvisatie, maar het is ook mogelijk om bestaande composities te spelen. De therapeut kiest werkvormen die aansluiten bij de beleving en de doelstellingen. Voorbeelden zijn spelen, samenspelen, experimenteren, improviseren en associëren. De therapeut kiest of wisselt de instrumenten die worden aangeboden, op basis van de interesses van het kind en de werkvormen die worden ingezet in het kader van de doelen van de behandeling.

Veilige basis
Met de Papageno muziektherapie zijn we volledig gericht op het kind en de aanpak van de therapeut is gebaseerd op de mogelijkheden van hem of haar. Door de interventie te koppelen aan zijn of haar mogelijkheden, kunnen veranderingen worden gerealiseerd op gebieden waar remmingen worden ervaren. De muziektherapie richt zich op de onvoorwaardelijke acceptatie van de muzikale stijl en muzikale afstemming. Vanuit deze acceptatie biedt de muziektherapeut methodes aan waarmee het kind zich kan verbinden. Een voorbeeld hiervan is dat de therapeut de muzikale uitingen van het kind kopieert door zijn eigen tempo en dynamiek aan te passen aan die van het kind. Op deze manier communiceert de muziektherapeut met het kind op muzikaal niveau. Deze werkwijze creëert vaak in korte tijd een veilige basis, waarin de therapie zich verder kan ontwikkelen.

Uitdagen
In een volgende fase kan de therapeut ook een meer stimulerende aanpak hanteren en het kind uitdagen om bijvoorbeeld zijn vaste voorkeuren los te laten of nieuwe dingen te proberen die aanvankelijk te spannend leken. De vorderingen van het kind worden met regelmaat besproken en er wordt op afgesproken momenten geëvalueerd over het continueren of afronden van de therapie.

Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website.