Door Mathieu Pater, coördinator muziektherapie bij Papageno

Als kind ontdekte ik dat muziek een ‘bijzondere’ taal is. Het leren van de Nederlandse taal en later Duits en Engels ging voor mij niet vanzelf. Al die spellingsregels en grammatica waren voor mij erg lastig. Het was dan ook een openbaring om kennis te maken met het notenschrift, een ‘taal’ die voor mij heel logisch was en ik me gemakkelijk eigen maakte. Ook kwam ik er al snel achter dat je in een orkest door middel van het notenschrift samen met andere mensen prachtige stukken kon spelen. Ik vond het spelen van bladmuziek erg leuk en vergeleek het vaak met het lezen van een boek. Ik las de boodschap van de componist.

Muziek is net als taal, een communicatiesysteem. Bij taal gebruik je verschillende letters en leestekens om een boodschap over te brengen. In muziek doe je dat door verschil te maken in maat, ritme, toonhoogte en sterkte. Waar ik tijdens de opleiding tot muziektherapeut pas achter kwam, is dat je niet alleen van blad kun spelen maar ook heel goed kunt improviseren tijdens het maken van muziek. Dit houdt in dat de muziek die je speelt niet van tevoren vast gelegd is maar ter plekke wordt verzonnen, iets wat misschien nog wel het dichtst bij het voeren van een gesprek komt.

2020 02 21 Mathieu muziek

De muziektherapeuten zetten tijdens de muziektherapie ook met grote regelmaat werkvormen in waarbij door middel van improvisatie een kind met autisme wordt uitgenodigd om contact te maken. Een mooi voorbeeld hiervan zagen we afgelopen week. Lucas komt iedere week naar het Papageno Huis voor muziektherapie. Omdat het in de hal van het Papageno Huis vaak bedrijvig is loopt zijn begeleider altijd mee om hem veilig door de hal te loodsen. Deze keer verliep dat ondanks de voorzorgsmaatregelen wat stroever dan gebruikelijk. Bovenaan de trap naar het souterrain, waar de muziektherapie plaats vindt, wilde hij niet verder lopen. Hij verstarde, werd boos en schopte tegen de muur. De muziektherapeute kwam op het tumult af. Na een snelle inschatting van de situatie begon zij te zingen en dat doorbrak tot ieders verbazing zijn boze bui!

Lucas was nu in staat om met volledige aandacht voor haar, rustig de trap af te lopen. Door deze muzikale interventie kon de sessie toch nog doorgang vinden. Dit is een van de vele mooie voorbeelden die de Papageno Muziektherapeuten met grote regelmaat zien. Het lukt vaak wel om iemand met muziek te bereiken wanneer dat met gesproken taal niet lukt.

De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.