anbi logoDe Stichting Papageno Fonds en Stichting Papageno Huis zijn beide een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften vrijgesteld zijn van belasting en dat we alles wat u ons geeft, kunnen investeren in het helpen van kinderen en jongeren met autisme.

Met de speciale ANBI-Calculator kun je je belastingvoordeel berekenen als je een donatie doet aan Stichting Papageno.

Meer over de ANBI-status op www.belastingdienst.nl.

Stichting Papageno Fonds ANBI
Naarderstraat 77, 1251 BG Laren
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN Stichting Papageno Fonds: 8084.61.862
KVK 41216810
BTW: 851042909B01

Bestuursleden
Rutger Jan van der Gaag, voorzitter
Gert van Laar, Penningmeester
Paul van de Kerkhof, secretaris
Aaltje van Zweden, lid
Michiel Witteveen, lid

Directie
Christien Kuysters

 

St_Papageno_2019_financieel_overzicht.pdf

Beleidsplan Stichting Papageno Fonds

Stichting Papageno
Naarderstraat 77, 1251 BG Laren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

coordinatie
Mathieu Pater

 

RSIN Stichting Papageno: 8607.29.956

Kamer van Koophandel: 41216810

BTW: 808.461.862.B01

LINK Jaarplan Stichting Papageno

Stichting Papageno Huis ANBI
Naarderstraat 77, 1251 BG Laren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursleden

Katinka Reuling, voorzitter
Alex Weber, penningmeester
Ronald Pont, secretaris
Anja de Bree, lid
Daan Steenbergen, lid

Directie

Ingrid Peters

RSIN Stichting Papageno Huis: 8510.42.909

Kamer van Koophandel: 53848810

BTW: 8510.42.909 B01

St_Papageno_Huis_2019_financieel_overzicht .pdf

Beleidsplan Stichting Papageno Huis 

Activiteiten_Stichting_Papageno__Stichting_Papageno_Huis.pdf

 

STICHTING PAPAGENO FONDS en STICHTING PAPAGENO HUIS Beleidsplan jaren 2019 - 2020


1. Inleiding
De Stichting Papageno Fonds, Stichting Papageno en Stichting Papageno Huis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder, respectievelijk, nummer 41216810, 76659801 en 53848810 zijn een initiatief van Jaap van Zweden en Aaltje van Zweden- van Buuren, die de Stichtingen in het leven riepen om kinderen en jongeren met autisme te helpen. De Stichtingen hebben zich in jaren gezamenlijk ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.


2. Werkzaamheden en doelstelling van de Stichtingen
Het doel van de Stichtingen is het bieden van hulp en verbeteren van kwaliteit van leven en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis door middel van muziektherapie en opvang in het Papageno Huis in Laren waar concrete ondersteuning aan jongeren met autisme wordt geboden. Het beheren van het Papageno Huis behoort tevens tot de doelstelling van de Stichtingen. Daarnaast ondersteunen de Stichtingen onderzoek naar de effecten van muziektherapie op autisme en naar mogelijkheden voor vroegdiagnostiek.


Het bestuur van de Stichtingen bestaat uit de volgende (natuurlijke) personen:
-  Rutger Jan van der Gaag, voorzitter; 

-  Rudolf Winkenius, secretaris/penningmeester; 

-  Henk Rottinghuis; 

-  Aaltje van Zweden-van Buuren;

-  Erevoorzitter: Jaap van Zweden 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte in redelijkheid gemaakte onkosten. 
Het bestuur, en daarmee de Stichtingen, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 


3. Fondsenwerving


De Stichtingen verwerven de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden onder andere door middel van donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. 
Deze kosten van het beheer van de Stichtingen zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichtingen. 


4. Fondsenbeheer/besteding/uitkering
Het bestuur van de Stichtingen heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rekening bij een Nederlandse bank. Het bestuur is niet voornemens deze wijze van beheer van de gelden aan te passen. Mede nu vermogensvorming niet een doel is van de Stichtingen vormt het aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste manier om de ontvangen schenkingen te kunnen aanwenden.
Het bestuur beoogt eventueel te ontvangen schenkingen niet aan te houden en tot vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden, tenzij bij de schenking anders is bepaald door de schenker.
Het bestuur zal ervoor zorgdragen dat het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichtingen.
Van de bestedingen van de Stichtingen zal het bestuur een inzichtelijke administratie bijhouden zodat te allen tijde het vermogen en de besteding daarvan door het bestuur kan worden gemonitord.

5. Beleidsvoornemens periode 2019-2020, feitelijke activiteiten
Nu en in de toekomst, bieden Stichting Papageno Fonds, Stichting Papageno en Stichting Papageno Huis (Laren), in het kader van hun doelstelling, aan kinderen en jongeren met autisme:


- diverse vormen van dagbesteding en mogelijkheden om werkervaring op te doen;


- muziektherapie aan huis;

- de mogelijkheid om zelfstandig te leren wonen onder begeleiding van zorgspecialisten;

- uitbreiding Papageno Huizen, in elke provincie van Nederland.

Ook bieden zij voor kinderen met het vermoeden van autisme en hun ouders de hulp van een multi-diciplinair team voor een diagnose en behandeladvies. Met de uitvoering van het beleid van Stichting Papageno Fonds, Stichting Papageno en Stichting Papageno Huis wordt de verbetering van het leven van mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking in de ruimste zin beoogd.

Adresgegevens Stichtingen
Naarderstraat 77


1251 BG Laren


Tel. 035-5388091

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

RSIN Stichting Papageno Fonds: 8084.61.862

RSIN Stichting Papageno: 8607.29.956

RSIN Stichting Papageno Huis: 8510.42.909